Vrhpolje pri Vipavi v Vipavski dolini

 OPIS IN ZGODOVINA VASI  Vrhpolje pri Vipavi se nahaja v Vipavski dolini, med sivim Kovkom in mogočnim Nanosom, kjer iz tesne soteske pridrvi v dolino hudournik Bela. Že ime vasi pove, da leži vrh rodovitnih polj, ki se raztezajo vse do najbližje vasi Vipave. Z njenim utripom sta tesno povezani tudi vasici Duplje in Sanabor, ki sta le nekaj kilometrov oddaljeni od vasi Vrhpolje. Nekoč je do tu segalo morje in pustilo bogate nanose laporja in  fliša. Na zgornji povezavi (Fotografije Vrhpolja) ali na spodnjem zemljevidu, so na voljo fotografije vseh vrhpoljskih znamenitosti. Na spletni strani etnografskega muzeja najdete tudi nekaj zanimivih starih fotografij iz Vrhpolja.

  Vrhpolje se je kot naselje oblikovalo v 13. -14. stoletju. V lasti goriških grofov ga listine omenjajo  že leta 1398. Prvotno najstarejše vaško jedro se je izoblikovalo okrog  današnje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še danes pa lahko sledimo načinu stavbnega oblikovanja od 16. do 19. stoletja. Vrhpolje ima dve cerkvi, ena je novejša in je posvečena sv. Primožu in Felicijanu, druga, starejša, pa sv. Križu. Domnevno naj bi predelu južnega dela vasi pripadal celo samostan. Na rustikalno obdelanem portalu hiše številka 6 so v sklepnem kamnu vklesani grb, križ, kelih in letnica 1779, kar kaže na morebiten obstoj samostanskega kompleksa. Po ustnem izročilu je pripadal redovnikom puščavnikom. Slednji naj bi skrbeli tudi za posest nad Vrhpoljem in še danes se je za tisti predel ohranilo ime v Pščavi (Puščavi).

 

  Vrhpoljska zemlja je bila zaznamovana že v rimskih časih, leta 394 naj bi na polju proti Dupljam in Zemonu potekala bitka med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Po zgodovinskih virih je na izid vplivala burja, ki je v prid Teodoziju obračala puščice v Evgenijeve vojake. Vrhpolje je doživelo razcvet v času narodnega prebujanja, zlasti po zaslugi poslanca Mateja Lavrenčiča. Dobilo je vodovod, novo cerkev in sistem jezov na Beli. Delovalo je Katoliško kulturno izobraževalno društvo in Prostovoljno gasilsko društvo. Skozi stoletja se je vas širila. Nastajali so zaselki, za katere se je ohranilo ime knalo (tnalo). Poleg Britha in Gornje vasi so še Krhnetovo, Janezovo, Premrlovo, Vrščevo in Rovanovo knalo, katerih imena so se izoblikovala iz osebnih ali domačih imen posameznih prebivalcev knal.

  V vizitacijskih zapiskih goriškega nadškofa grofa Mihaela Karla Attemsa leta 1750, po poročanju cerkvenega ključarja Bartolomeja Uršiča (Jerneja Orzica) pa tudi izvemo, da je vrhpoljska skupnost takrat štela že 66 družin. Konec 19. stoletja je število prebivalstva naraslo na približno 1000 vaščanov, nato pa je število prebivalstva postopoma upadalo in leta 1934 je  bilo v vasi 639 prebivalcev. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je septembra 1999 živelo v Vrhpolju 548 prebivalcev. Ob popisu prebivalstva v Vrhpolju leta 2002 pa 568 ljudi, od tega kar 124 otrok starih od 1 do 14 let. Razvoj je zaustavila priključitev Primorske k Italiji, vendar je bil to čas, ko se je narodna zavest še bolj krepila. S to priključitvijo je Vrhpolje postalo Verpogliano. Tudi vojna nam ni prizanesla. Kostanji okrog nove cerkve so še danes nema priča obešanja desetih partizanov in trpljenja, ki ga je prestajal slovenski narod. Pomembni dogodki so se na vrhpoljskih tleh dogajali tudi leta 1991 med vojno za osamosvojitev Slovenije. Okrog nove cerkve so domačini kot prvi v vojni za neodvisno Slovenijo zaustavili tanke JLA. Danes tam stoji   spomenik na osamosvojitveno vojno.

  Ugodne podnebne razmere, rodovitna zemlja in lega vasi so omogočile tudi v Vrhpolju razvoj vinogradništva. Vipavska vina, tudi Vrhpoljc ali Oberfeld, so bila zelo cenjena na dunajskem dvoru in drugod po monarhiji. Danes so nad vasjo, pod Goro ter v okolici vasi, na flišnati prsti veliki vinogradi z različnimi, tudi avtohtonimi vinskimi sortami, kot so zelen, rebula in pinela.IDEJA O LASTNI OBČINI


 
  Kmalu po združitvi z občino Vipava leta 1850 so Vrhpoljci začeli aktivnosti za ponovno oživitev samostojne občine Vrhpolje. Matej Lavrenčič je kot dolgoletni župan pod občine Vrhpolje dobro poznal prednosti svoje občine za razvoj domačega kraja. Kar štirikrat je bila na deželni zbor naslovljena prošnja za razdružitev in sicer v letih 1877, 1883, 1889 in 1893. Razdružitev so podpirali tudi Vipavci. Po dolgotrajnih prizadevanjih je leta 1896 Vrhpolje ponovno postala samostojna občina skupaj z Dupljami in Sanaborom.

  Matej Lavrenčič je razdružitev vsa ta leta podrobno utemeljeval. Eden od argumentov je bil zmanjšanje stroškov za občinsko upravo, ljudem pa ne bi bilo treba hoditi v Vipavo, s čimer je marsikdo izgubil veliko časa. Tudi seje bi imeli bolj prilagojene potrebam in imeli bi več koristnih informacij. Argument za svojo občino je bil tudi, da je imela vas svojega župnika. Ob tem je potrebno omeniti, da je Matej Lavrenčič, še kot župan pod občine Vrhpolje, leta 1870 začel pogovore z vipavskim dekanom Jurijem Grabrijanom, za izgradnjo nove župnijske cerkve. Uspešno je vodil novoustanovljeni gradbeni odbor in leta 1875 je bila cerkev sv. Primoža in Felicijana zgrajena. Oglejte si brošuro s strnjenim zgodovinskim pregledom ob blagoslovu obnovitvenih del in peti obletnici praznovanja šagre.VODE  Podivjane vode hudournikov in potokov so povzročale veliko škode, predvsem kmetovalcem. Veliko težav je povzročala Bela z nanosom kamenja. V ta namen so leta 1881 začeli zidati velik jez, povišali in dokončali so ga leta 1894. Po zajezitvi Bele je bilo v Vrhpolju manj vode, zato so pred cerkvijo začeli graditi vodnjak. Ob deželni podpori so dela trajala od leta 1888 do leta 1890. Leta 1896 je Matej Lavrenčič dal prošnjo za izgradnjo vodovoda. Prvo pobudo za izgradnjo vodovoda je dal še kot župan pod občine Vrhpolje leta 1868. Napeljali naj bi ga iz studenca pod Avžlakom, kar pa med vaščani takrat ni bilo sprejeto. Gradnja vodovoda se je začela prav v dneh njegove smrti. Končana je bila naslednje leto, leta 1898.100 LET GASILSTVA V VRHPOLJU

 

19.6.2011 so vrhpoljski gasilci (PGD Vrhpolje) praznovali svojo 100. obletnico delovanja (1911-2011).
Nekaj utrinkov iz parade je strnjenih v tej galeriji.

 

OTVORITEV DOMA KRAJANOV

 


V Vrhpolju je bil 10.6.2012 slovesno otvorjen dom krajanov, ki se nahaja tik ob gasilskem domu. V njem so prostori za vsa aktivna društva ter večnamenska dvorana.  Fotografije iz otvoritve si lahko ogledate na tej povezavi.
 

ŽUPNIJA VRHPOLJE

 


Po zamenjavi farnega župnika Jožkota Berceta z g. Janezom Kržišnikom (leta 2013), je vrhpoljska župnija dobila svojo spletno stran, kjer najdete vse koristne informacije in tudi zadnje številke Klicarjev.

 


 ZANIMIVI VRHOVI 
ŠKAVNICA
  Ker večina Vrhpoljcev noče vedeti kje je Škavnica in jo enači z Babjo mrvo, objavljam dve povezavi z opisom in fotografijami o tem lepem vrhu nad Vipavo. 

Uživanje med škrapljami

Potepanja v naravi

 
BABJA MRVA:
  Vrhpoljci radi zahajajo na ta vrh, ki je aktualen zadnjih nekaj let. Od leta 2008 na vrhu stoji tudi bivak Teodozij.

Babja mrva

 

 
 


 

 


Lokacija in znamenitosti Vrhpolja pri Vipavi. V Sloveniji je namreč 6 vasi z imenom Vrhpolje.Kdor bi se rad v Vrhpolju zadržal dlje časa, ima možnost kampiranja v Pouletovem kampu nasproti osnovne šole v Vrhpolju.

Kje je pa kaj o društvu Teodozij ? Tukaj, na spletni strani društva Teodozij.

Stran ureja in vzdržuje: Matej BožičNA VRH
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 09 December 2013 21:16